Til eleven

detre
Kan du forestille dig at bo i en by, hvor et altødelæggende jordskælv er en trussel, man må leve med og forholde sig til hver dag?
Et jordskælv, der uden tvivl vil føre til død og ødelæggelse og få voldsomme konsekvenser både for én selv, éns familie og venner og hele byens befolkning.

Sådan er virkeligheden for de tre unge nepalesere Ishu, Janaki og Prayash, som du kan møde i webdokumentarfilmen The Big One - jordskælvet kommer, men hvornår?
De bor i Kathmandu, der er hovedstad i det fattige uland Nepal, som ligger mellem Indien og Kina i de mægtige Himalayabjerge.

Filmen er delt op i 21 scener, der hver varer 1½ - 3 minutter.

De er samlet i 3 kapitler med titlerne:
  • De tre og deres by
    Her bliver du inviteret indenfor hos de unges familier og ser, hvordan almindelige unge i Nepal bor og lever. Du kommer også rundt i Kathmandu og ser storbylivet på godt og ondt.
  • Den tikkende bombe
    De tre unge undersøger sammen med en jordskælvsekspert de mange farer, der truer befolkningen i Kathmandu, når jordskælvet kommer.
  • Håbet for fremtiden
    De unge beslutter sig for at gøre noget ved problemerne, og vi følger deres bestræbelser på at forberede sig selv og andre så godt som muligt på jordskælvet.

Det er selvfølgelig op til dig selv, din gruppe eller din lærer, hvordan filmene skal bruges. Måske er der nogle scener, du særligt kan lide eller kan bruge i dit arbejde. Du bestemmer selv, hvordan du vil arbejde med de enkelte scener. Det er let og overskueligt at navigere rundt mellem dem.

Skal du til at i gang med et selvstændigt arbejde eller et projekt om naturkatastrofer, jordskælv eller livet i et uland, kan du lade dig inspirere af eller bruge følgende spørgsmål og problemstillinger i dit arbejde:
Kathmandu
TIL KAPITLET DE TRE OG DERES BY
Hvor mange familiemedlemmer er der i de tre unges familier?
Hvordan bor familierne?
Er de rige eller fattige?
Hvilke tanker gør de sig om deres liv og fremtid?

Sammenlign med jeres egen familie og bolig og kig på ligheder og forskelle

Kig på forskelle og ligheder på de problemer, man har i Kathmandu og i jeres egen by eller egn (trafik, forurening, affald) Du kan i den sammenhæng lave nogle opstillinger (elektronisk eller i plancheform) og præsentere forskellene og lighederne. Her kan du også indsætte andre sammenligninger af levevilkårene i Nepal og Danmark. Til dette kan du finde hjælp i menupunktet Bonus, hvor der også er links til andre hjemmesider med relevante oplysninger.
Baggård i Kathmandu
TIL KAPITLET DEN TIKKENDE BOMBE
Undersøg, hvorfor Nepal og Kathmandu er truet af jordskælv

Drøft de forskellige årsager til, at et stort jordskælv kan få katastrofale følger for byen og dens befolkning Du kan her arbejde videre med Nepals geografi og sætte dig yderligere ind i terræn, geologi og om, hvordan jordskorpen er opbygget og bevæger sig (pladetektonik).

Du kan f.eks. bruge linket www.virtualnepal.dk (se under links) Hvis du skal fremlægge dit arbejde for klassen eller andre, er der gode muligheder for at lave dias i f.eks. PowerPoint, hvor du viser, hvorfor Nepal er så udsat for jordskælv.
tiaar
TIL KAPITLET HÅBET FOR FREMTIDEN
Drøft de ting, som de tre unge gør for at forberede sig selv, deres familier og omgivelserne på et jordskælv.
Tror du, det vil hjælpe?
Hvad mener de unge selv?

Sammenlign den truende jordskælvskatastrofe i Nepal med andre katastrofer rundt om i verden før og nu. Eksempler kunne være jordskælvet på Haiti i 2010 eller nogle af de store storme, der har hærget USA de seneste år (stormen Katrina i New Orleans 2005, stormen Sandy i 2012).
Du kan også kigge på store storme, der har ramt Danmark historisk set med voldsomme konsekvenser til følge.
Her kan du f.eks. bruge linket www.dmi.dk (se under links). Du kan i den forbindelse drøfte, hvorfor voldsomme katastrofer som jordskælv og storme næsten aldrig fører til så store tab af menneskeliv i rige lande som i fattige lande.

Overvej, hvad du kan gøre for at hjælpe Nepal i forhold til den faretruende jordskælvstrussel. Her kan du bl.a. tænke på mulighederne for via Facebook at dele filmene med venner og familie, så du er med til at sprede viden om Nepals problemer. Du kan også gå i dialog med unge nepalesere.

Kig også på “Instruktørens personlige motivering” (se under Bonus). Her fortæller filmens instruktør om sine overvejelser og motiver til at lave filmen. Drøft, i hvor høj grad filmen er med til at åbne vores øjne for Nepals situation.

Undersøg Danmarks udviklingsbistand til Nepal (se u-web.dk under links). Giver vi bistanden på den rigtige måde?
Hvis du inddrager nogle af forslagene her i dit arbejde, er du nået langt i forhold at vurdere og overveje handlinger, hvilket ofte er en vanskelig del af et projektarbejde.
Pemba Sherpa indspiller musik til filmen.
MUSIK
Her kan du se og høre, hvordan det nepalesiske rockband Soulhunters med nummeret “Bhyuchalo” prøver at gøre opmærksom på jordskælvstruslen.

God fornøjelse med arbejdet!
Sponsor Danida 45x96pxHistoriefabrikken